Search

Sportska masaža

Sportska masaža predstavlja sistem metodičkih pokreta ruku tj. hvatova koje terapeut primenjuje na pacijenta. Masaža može biti terapeutska, sportska, relaksirajuća, aromatska anticelulit itd. Ima direktno mehaničko dejstvo na tkivo organizma. Primenjuje se pre, za vreme ili posle intenzivnog treninga ili takmičenja. Cilj sportske masaže je da brže i efikasnije otkloni sve štetne i nepoželjne posledice, koje nastaju usled pojačanih psihofizičkih napora sportista.

Fiziološko delovanje sportske masaže je slično kao i fiziološko delovanje obične masaže. I ovde se koriste klasični zahvati, ali su oni posebno prilagodjeni vrsti sporta, sportisti i ciljevima koji se žele postići. Organizacija masaže, kao i uslovi za njeno sprovodjenje bitno se razlikuju od terapeutske masaže. Sportskom masažom zagrevaju se i omekšavaju: tkiva, poravnavaju mišićna vlakna, poboljšava cirkulacija, ubrzava izbacivanje otpadnih stvari i mlečne kiseline iz organizma

Sorry, the comment form is closed at this time.