Search

Limfna drenaža

Limfna drenaža je preventivna metoda kojom se stimuliše nesmetan protok limfe ka venskoj cirkulaciji odakle se potiskuje ka srcu, čime se organizam detoksifikuje, a otečeni ekstremiteti vraćaju obimom u normalno stanje. Ukoliko se primenjuje preventivno ima izuzetno dejstvo na oslobađanje organizma od nakupljenih toksina, osećaja težine i metaboličkih otoka, čisteći međućelijsku slobodnu tečnost i stvarajući osećaj «čistog-laganog» tela , a ako se koristi kurativno- u cilju lečenja ima za cilj resorpciju otoka iz ekstremiteta, posebno posle trauma, hirurških zahvata, limfedema. Koristi se i posle teških operacija tumora kao terapija izbora ali isključivo uz peporuku lekara. U ovim situacijama terapeuti primenjuju i bandažiranje, kompresiju kao i kineziterapeutsko vežbanje ekstremiteta (obavezno!)

Metoda koja može biti jako opasna i dovesti do apsolutno kontra efekata ako se ne primenjuje kako treba. U kozmetičke svrhe limfna drenaža je sastavni deo tretmana anticelulita.

Limfni sistem je dodatni put kojim međućelijska tečnost otiče u krv. Bogata je belančevinama, krupnim česticama i bakterijama. Ima zadatak da stvara i transportuje limfu, stvaranje limfocita, da štiti od infekcija.

Limfni sudovi izgledaju kao nizovi perli koji su na pojedinim mestima presečeni limfnim čvorovima. U limfnim čvorovima se vrši filtriranje limfe i zadražavaju se bakterije, oštećene ćelije, zrnca prašine… U limfnim čvorovima se stvaraju limfociti i monociti koji imaju odbrambenu ulogu organizma. Veće grupe limfnih čvorova se nalaze u preponi, natkolenoj jami, pazušnoj jami, lakatnom pregibu, u vratu, u trbušnoj duplji…

Sorry, the comment form is closed at this time.